Freelance

Bạn đang tìm kiếm dự án, nhà đầu tư, hãy tải Workopens cung cấp cho bạn.

Workopens nơi kết nối yêu cầu của nhà đầu tư tìm kiếm các freelancer cho dự án của mình.

Kết nối, tìm kiếm, thỏa thuận các phương án làm việc sẽ được quản lý và vận hành trên mobile của bạn

Đăng lý Freelancer

Tải app Workopens, đăng ký thành viên và Freelancer rất dễ dàng.

Dự án

Nhà tuyển dụng cung cấp các yêu cầu của dự án với các mô tả chi tiết

Sàn giao dịch

Nơi trao đổi, gặp nhau, thao luận nhanh nhất của bạn và các Nhà tuyển dụng

Kết hợp

Lịch làm việc luôn là cần thiết và cơ bản nhất được trao đổi nhanh chóng giữa hai bên.

workopens mang lại giá trị cộng tác
Workopens kết nối các bạn freelancer với nhà đầu tư, nhà tuyển dụng nơi ma họ có thể gặp nhau với bên yêu cầu và bên cung cấp với chất lượng và giá thành của dự án tốt nhất có thể. Mang lại lợi ích cho cả đôi bên theo triết lý win-win
Workopens mang lại cho nhà đầu tư nhiều lựa chọn cho dự án của mình đang mong muốn thuê ngoài - cung cấp nhiều ứng cử viên với chi tiết kinh nghiệm, thành tích mà họ đạt được cũng như năng lực mà freelancer cung cấp cho bạn
Workopens giúp cho các bạn hoặc team Freelance cho thấy năng lực của bạn với nhà đầu tư hoặc tuyển dụng nhằm tìm kiếm được các dự án làm việc tốt nhất vào thế mạnh của các bạn, mang lại niềm tin và tăng cường độ tin cậy của bạn