Nhà tuyển dụng

Workopens cung cấp môi trường kết nối bạn với Ứng viên dễ dàng nhất mà bạn từng thấy.

Tạo và quản lý profile công ty, các tuyển dụng, quản lý hồ sơ ứng viên tham gia cùng với lịch phỏng vấn của từng ứng viên

Dễ dàng tìm kiếm với các bộ lộc linh động nhằm giúp bạn tìm kiếm nhanh các Ứng viên mà doanh nghiệp bạn đang cần

Công ty

Tải app Workopens, đăng ký thành viên & công ty của bạn.

Tuyển dụng

Nullam sed - viverra at sapienarcu tique eget sed, viverra at sapien. Maecenas lacus nec dolor from lorem faucibus!

Lịch phỏng vấn

Tạo lịch và quản lý lịch phỏng vấn cùng với quản lý hồ sơ các ứng viên đã nộp tham dự theo từng tuyển dụng!

Sàn tuyển dụng

Nơi bạn có thể cung cấp nhanh các tuyển dụng của mình giới thiệu cho các Ứng viên.

WORKOPENS MANG LẠI CHO BẠN ỨNG VIÊN TỐT NHẤT
Workopens tạo môi trường mà ở đó bạn có thể chia sẻ về công ty, môi trường làm việc của bạn cho các ứng viên phù hợp với môi trường của bạn. Hãy tìm cho doanh nghiệp của bạn các ứng viên tốt nhất, phù hợp nhất với Workopens
Workopen mang đến cho bạn rất nhiều, rất nhiều ứng viên, giúp cho bạn có nhiều cơ hội lựa chọn chọn hơn cho môi trường của mình các ứng viên tốt nhất. Quản lý lịch phỏng vấn, kết nối với đồng nghiệp và ghi nhận kết quả phỏng vấn...
Workopens sẽ tự động thông báo cho bạn một khi có ứng viên phù hợp với yêu cầu tuyển dụng của bạn, giúp bạn có thêm nhiều cơ hội hơn nữa để xây dựng đội ngũ của bạn ngày càng vững mạnh, hiệu quả và tốt nhất cho doanh nghiệp bạn